Blek tornseglare

 

Blek tornseglare, Apus pallidus, i Jönköpings län

  1. 1 ex Vistakulle, 5.11 2011 ( Per Sjöstrand, Jörgen Hansson, Peter Berglin).

 

Blek tornseglare, Apus pallidus, i Södra Vätterbygden

  1. 1 ex Vistakulle, 5.11 2011 ( Per Sjöstrand, Jörgen Hansson, Peter Berglin).

 

 
Tillbaka till artlistan