Stäpphöna

 

Stäppflyghöna, Syrrhaptes paradoxus, i Jönköpings län

 

  1. 1 ex Huskvarna våren 1888 (Jägerskiöld & Kolthoff 1898)

 

 

Stäppflyghöna, Syrrhaptes paradoxus, i Södra Vätterbygden

 

  1. 1 ex Huskvarna våren 1888 (Jägerskiöld & Kolthoff 1898)

 

 

Tillbaka till artlistan