Sillgrissla

 

Sillgrissla, Uria aalge, i Jönköpings län

 1. 1 ex sköts Vättern, Jönköping 29.10.1894 (Jägareförbundets tidskrift).
 2. 1 ex Munksjön 19-20.9.1997 (Roger Ahlman m fl).
 3. 1 ex Norra Gussjön, Öreryd 20.9.1997 (Ingvar Larsson, Erik Lindberg).
 4. 1+3 ex Abisko 14.10.1997 (Håkan Ydregården m fl).
 5. 1 ex Abisko 1.11.1997 (Peter Berglin, Björn Merkell).
 6. 1 ex norra Visingsö 29.11.1999 (Per Nilsson).
 7. 1 ex södra Vättern 7.7 – 16.11.2005 (Gunnar Rosqvist m fl).
  1 ex södra Vättern 17.8 – 2.11.2006 (Håkan Ydregården m fl)
  1 ex södra Vättern 11.7 – 6.10.2007 (Håkan Ydregården m fl)
  1 ex Vättern 17.7-17.11 2010 (samma som senare år)
  1 ex Domsand Vg 23.1 2011 (Håkan Ydregården, Sven V Johansson) samma som senare år.
 8. 1 ex Vidablick 19.6 2011 (Håkan Ydregården) nytt ex.

 

Sillgrissla, Uria aalge, i Södra Vätterbygden

 1. 1 ex sköts Vättern, Jönköping 29.10.1894 (Jägareförbundets tidskrift)
 2. 1 ex Munksjön 19-20.9.1997 (Roger Ahlman m fl)
 3. 1 ex Baskarp 13.10.1997 (Gunnar Jakobsson)
 4. 1+3 ex Abisko 14.10.1997 (Håkan Ydregården m fl)
 5. 1 ex Abisko 1.11.1997 (Peter Berglin, Björn Merkell)
 6. 1 ex norra Visingsö 29.11.1999 (Per Nilsson)
 7. 1 ex södra Vättern 7.7 – 16.11.2005 (Gunnar Rosqvist m fl)
  1 ex södra Vättern 17.8 – 2.11.2006 (Håkan Ydregården m fl)
  1 ex södra Vättern 11.7 – 6.10.2007 (Håkan Ydregården m fl)
  1 ex södra Vättern 17.7-17.11 2010 samma som senare år.
  1 ex Domsand Vg 23.1 2011 (Håkan Ydregården, Sven V Johansson) samma som senare år.
 8. 1 ex Vidablick 19.6 2011 (Håkan Ydregården). nytt ex.

 

 

Tillbaka till artlistan