Småtärna

 

Småtärna, Sternula albifrons, i Södra Vätterbygden

 

 1. 1 ex Sandudden, Visingsö 12.7.1967 (Gösta Dahlgren, K-G Persson, Sven-Erik Andersson)
 2. 1 juv norrudden, Visingsö 18.8.1968 (Sven-Erik Andersson)
 3. 1 ex Sandudden, Visingsö 23.8.1969 (Åke Ankarberg, Gösta Dahlgren, K-G Persson)
 4. 1 ex Rosenlund 12.5.1976 (Gösta Dahlgren)
 5. 1 ex Rosenlund 21.5.1976 (Gösta Dahlgren)
 6. 1 ex Landsjön 25.6.1976 (Rosenlunds OK)
 7. 2 juv Sandudden, Visingsö (Åke Ankarberg)
 8. 2 ex Munksjön 19.8.1980 (Bo Ahnström, Gunnar Rosqvist)
 9. 1 ad norrudden, Visingsö 19.8.1982 (Åke Ankarberg)
 10. 1 ex Baskarpssand 9.9.1990 (Sven V Johansson, Peter Lindqvist m fl)
  1 ex Abisko 9.9.1990 (Gunnar Jakobsson)
 11. 1 ad Abisko 5.8.1991 (Gunnar Jakobsson)
 12. 1 juv norrudden, Visingsö 30.8.1992 (Åke Ankarberg)
 13. 1 ex Abisko 11.8.1997 (Peter Berglin m fl)
 14. 1 ex Vidablick 20.7.1999 (Thomas Rostedt)
 15. 1 ex Landsjön 4-5.5.2002 (Peter Berglin m fl)
 16. 1 ex norrudden, Visingsö 11.7.2002 (Per Sjöstrand, Bob Lind)
 17. 1 ex Landsjön 22.7.2004 (Martin Widén)
 18. 1 ex Vidablick 15.8.2005 (Sven-Arne Folkesson, Monica Engstrand)
 19. 1 ex Erstadkärret 8.7.2007 (Martin Widén, Leif Thörne)
 20. 1 ad Erstadkärret 2-6.8 2008 (Åke Ankarberg, Rüdiger Kasche).
  1 ad Vidablick 7.8 2008 (Henrik Gustafsson).

 

 

Tillbaka till artlistan