Tärnmås

Tärnmås, Larus sabini, i Jönköpings län

  1. 1 juv Abisko 15.9.1997 (Björn Merkell).
  2. 1ad rast, Jönköping, 21.8.2017 (Jörgen Hansson, Peter Berglin m.fl)
  3. 1 ad  Norra Visingsö 15.7-1.8.2023 (Martin Widen m.fl)

Tärnmås, Larus sabini, i Södra Vätterbygden

  1. 1 ex Abisko 15.9.1997 (Björn Merkell)
  2. 1ad rast, Jönköping, 21.8.2017 (Jörgen Hansson, Peter Berglin m.fl)
  3. 1 ad  Norra Visingsö 15.7-1.8.2023 (Martin Widen m.fl)

Tillbaka till artlistan