Brednäbbad simsnäppa

Brednäbbad simsnäppa, Phalaropus fulicarius, i Jönköpings län

  1. 1 ex Kortebo 20.8.1949 (Finns på Naturhistoriska riksmuseet).
  2. 1 ex Jönköpings hamn 27.11.1996 (Genom Douglas Gustafsson).
  3. 1 ex Fingals hamn, Vättern 17.12.2006 (Martin Widén m fl),
  4. 1 ad Draven 14.8 2004  (Bengt Larsson ).
  5. 1 ad Erstadkärret 2-6.7 2012 ( Rüdiger Kasche m fl).
  6. 1 ex Stomsjö våtmark, Värnamo 5-6.8.2020 (Stefan Andersson m.fl)

Brednäbbad simsnäppa, Phalaropus fulicarius, i Södra Vätterbygden

  1. 1 ex Kortebo 20.8.1949 (Finns på Naturhistoriska riksmuseet)
  2. 1 ex Jönköpings hamn 27.11.1996 (Genom Douglas Gustafsson)
  3. 1 ex Fingals hamn, Vättern 17.12.2006 (Martin o Rickard Widén m fl)
  4. 1 ad Erstadkärret 2-6.7 2012 ( Rüdiger Kasche m fl ).

Tillbaka till artlistan