Wilsonsimsnäppa

 

Wilsonsimsnäppa, Phalaropus tricolor, i Jönköpings län

 

  1. 1 ex Visingsö 26.5.1988 (Jan Blomquist m fl).

 

 

Wilsonsimsnäppa, Phalaropus tricolor, i Södra Vätterbygden

 

  1. 1 ex Visingsö 26.5.1988 (Jan Blomquist m fl)

 

 

 

Tillbaka till artlistan