Mindre gulbena

 

Mindre gulbena, Tringa flavipes, i Jönköpings län

 

  1. 1 ex Visingsö 9-14.6.1992 (Åke Ankarberg m fl).

 

 

Mindre gulbena, Tringa flavipes, i Södra Vätterbygden

 

  1. 1 ex Visingsö 9-14.6.1992 (Åke Ankarberg m fl)

 

 

 

Tillbaka till artlistan