Aftonfalk

 

Aftonfalk, Falco vespertinus, i Södra Vätterbygden

 

 1. 1 hane Munksjön 1869 (Gadamer 1872)
 2. 1 hane Munksjön 1870 (Gadamer 1872)
 3. 1 ad hona Landsjön 8-10.5.1969 (Åke Ankarberg, Jan Blomquist m fl
 4. 1 ad hane och 1 ad hona Angerdshestra 30-31.5.1969 (Eric Öhman m fl)
 5. 1 juv Skärstad 20.8.1979 (Lennart Andersson)
 6. 1 juv Ed, Visingsö 6.9.1979 (Åke Ankarberg)
 7. 1 juv hona Visingsö 29.5.1998 (Gunnar Jakobsson)
 8. 1 hane Örtagården, Visingsö 16.6.1991 (Samuel Hansson)
 9. 1 ex Vista kulle 29.8.1995 (Daniel Steen)
 10. 1 ex Vista kulle 11.9.1995 (Olle Johansson m fl)
 11. 1 hona Hellstorps kvarn 11-13.5.1997 (Ulf Gotthardsson m fl)
 12. 1 2K hane Barnarp 21.7.1999 (Thomas Rostedt)
 13. 1 2K hane Barnarp 7.5.2000 (Thomas Rostedt)
 14. 1 ad hane Vista kulle 15.10.2000 (Stefan Svensson)
 15. 1 ad hona Stensholmskärret 18.7.2004 (Jan Blomquist)
 16. 1 hane Lekeryd 7.9.2005 (Toni Hermansson)
 17. 1 hane Västra Bäckebo, Habo 10.6.2006 (Jan-Olof Strömberg)
 18. 1 3K+ hona Landsjön 5.5.2007 (Martin Widén m fl)
 19. 1 ex Narbäcken, kleven, Vättern 11.9 2011 (Martin Widen).
 20. 1 2K hane Dala, Järsnäs 9.5 2013 (Johan Walander)

 

Tillbaka till artlistan