Kejsarörn

 

Kejsarörn, Aquila heliaca, i Jönköpings län

 

  1. 1 ex Draven 24.3.2007 (Sven Johansson m fl).

 

 

Tillbaka tilll artlistan