Större skrikörn

 

Större skrikörn, Aquila clanga, i Jönköpings län

  1. 1 ex Markestad, Solgen 5.1.1984 (Roland Ljunggren).
  2. 1 ad Kävsjön-Häradsösjön 18.8 – 9.9.2002 (Per Kjellin m fl).
  3. 1 ex Lommaryd och Lekeryd 20.9 2010 (Johan Wallander m fl).
  4. 1 4k Draven 15-16.5 2012 (Sven Johansson mfl).

 

Större skrikörn, Aquila clanga, i Södra Vätterbygden

  1. 1 ex Lommaryd och Lekeryd 20.9 2010 (Johan Wallander m fl).

 

 

 

Tillbaka till artlistan