Stormfågel

 

Stormfågel, Fulmarus glacialis, i Jönköpings län

 

  1. 1 ex funnet dött Grönhammaren, Norra Bolmen 9.11.1985 (Willy Strömblad).
  2. 1 ex Vidablick, Vättern 22-23.7.1996 (Björn Merkell m fl)
  3. 1 ex Store mosse 14.1.2007 (Kent Öhrn)
  4. 1 ex Abisko 14.1.2007 (Thomas Rostedt)

 

Stormfågel, Fulmarus glacialis, i Södra Vätterbygden

 

 

  1. 1 ex Vidablick, Vättern 22-23.7.1996 (Björn Merkell m fl)
  2. 1 ex Abisko 14.1.2007 (Thomas Rostedt)

 

 

Tillbaka till artlistan