Amerikansk bläsand

 

Amerikansk bläsand, Anas americana, i Jönköpings län

1 hane Ralången-Hyllingen, Aneby 15-26.4.1981 (Douglas Gustafsson m fl).

 

Tillbaka till artlistan