Rostand

Rostand, Tadorna ferruginea, i Jönköpings län

 

  1. 1 ex Huskvarnaån, Vättern 8.4.1955 (Gunnar Fransson).
  2. 1 ex Erstadkärret, Visingsö 13-17.5.1989 (Åke Ankarberg m fl).
  3. 1 ad hona Kävsjön 17-27.7.1995 (Roger Ahlman m fl).
  4. 1 str. Ralången 11.5.2019 (Mats Thorin, Lars Malmborg)
  5. 1 hona rast, Vret Hindsen, 24.7.2023 (Kent Öhrn, Mattias Johansson)
  • Näs udde Hånger, 28.7.2023 (Bengt Larsson)
  • Svänö Store mosse 1.8.2023 (Lennart Andersson)

 

Rostand, Tadorna ferruginea, i Södra Vätterbygden

 

  1. 1 ex Huskvarnaån, Vättern 8.4.1955 (Fransson 1956)
  2. 1 ex Erstadkärret, Visingsö 13-17.5.1989 (Åke Ankarberg m fl)

Tillbaka till artlistan