Fjällgås

Fjällgås, Anser erythropus, i Jönköpings län

 

 1. 1 ex Landsjön 10.10.1964 (Gösta Dahlgren, K-G Persson).
 2. 1 ex Sandudden, Visingsö 7.5.1970 (Åke Ankarberg, Jan Blomquist, Leif Dahlgren).
 3. 1 ex Draven 16-29.5.1976 (Ingemar Johansson m fl)
 4. 1 ringmärkt ad Norra Bolmen 16-19.12.1984 (Sven Johansson m fl).
 5. 1 ex norra Visingsö 14.6.1986 (Åke Ankarberg).
 6. 1 ex Vässledasjön, Nässjö 8-11.3.1992 (Nässjö OK).
 7. 1 ex Ralången, Aneby 12.11.1994 (Douglas Gustafsson m fl).
 8. 1 ex Markestadsviken, Solgen 14.10.1995 (Roland Ljunggren).
  1 ringmärkt ex Visingsö 8-14.11.1998 (Per Kjellin m fl).
 9. 1 ex Restad, Gripenberg 17.10.1999 (Magnus Johansson).
 10. 1 subad Norra Bolmen 14.10 och 18.10.2000 (Stefan Andersson m fl).
 11. 2 ex Herrestad och Ralången, Aneby 4.11.2000 (Göran Gustafsson m fl).
 12. 1 ad Norra Bolmen 21-28.2.2001 (Bengt Larsson).
 13. 1 ad Ralången, Aneby 19.10.2001 (Douglas Gustafsson).
 14. 1 ad Svanaholms ängar, Norra Bolmen 17.10-31.12.2003 (Sven Johansson m fl).
 15.  1 ex str N, Runnerydssjön, Nässjö 29.3.2003 (Nicklas Wahlgren)
 16.  1 ex str N, Nässjö, 1.4.2003 (Martin Heinrich)
 17. 12 ex, Draven, 1-5.5.2006 (Bengt Larsson m.fl)
 18.  4 ex, Draven, 1-5.5.2011 (Bengt Larsson m.fl)
 19.  10 ex str. N, Narbäcken 11.05-2019 (Martin Wide’n)
 20.  1 ad Västledasjön 2-13.3.2021 (Martin Heinrich, m.fl)

 

Fjällgås, Anser erythropus, i Södra Vätterbygden

 1. 1 ex Landsjön 10.10.1964 (Gösta Dahlgren, K-G Persson)
 2. 1 ex Sandudden, Visingsö 7.5.1970 (Åke Ankarberg, Jan Blomquist, Leif Dahlgren)
 3. 1 ex norra Visingsö 14.6.1986 (Åke Ankarberg)
  1 ringmärkt ex Visingsö 8-14.11.1998 (Per Kjellin m fl)
 4. 10 ex str. N, Narbäcken 11.05-2019 (Martin Wide’n)
 5. 2 ad Veda våtmark + Stensholmskärret 28.4 – 5.5 2021 (Toni Hermansson m.fl)

Tillbaka till artlistan