Kategoriarkiv: SOF Nyheter

Vinterfågelräkning

VINTERFÅGELRÄKNING
29/1 – 1/2 FREDAG – MÅNDAG
2015-12-27_091806

Bergfink. Foto: P-G Bentz/Sturnus

“Vinterfåglar Inpå Knuten” är SOF/BirdLife Sverige största enskilda evenemang. Den sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. Vid den senaste räkningen “deltog” över 20 000 fågelbord! Helgen förlängs dessutom med fredag och måndag för att också förskolor och skolklasser ska kunna delta.

Ingen särskild aktivitet från klubbens sida mer än att uppmana alla att rapportera sina iakttagelser på SOF Bird Life:s hemsida. www.birdlife.se

Mer info: http://birdlife.se/sof/huvudnyhet/huvudnyhet/mata-och-rakna-faglar-i-vinter!/

Artportalen öppen!

OBS/ Ett tips kan vara att vid stora mängder att rapportera är att använda sig av Excel-importen, har testat och den fungerar bra.

Några länkar klara i meny under Artportalen.

Hittar ni ett sätt att skapa en länk till Jönköping/Habo/Mullsjö med presentation på en sida, så är ni välkomna att skicka den till webmaster, tack.

 Bilder i artportalen från jönköpings kommun senaste 3 dagar, ett test.

Nu har nya artportalen öppnat även för fåglar här en länk till Jönköpings kommun senaste 3dagar, kan ta lite tid att öppna.

Nya artportalen

Inför flytten (Måndag den 20 april) till nya Artportalen finns det några saker du kan göra för att kunna komma igång att använda systemet så snabbt som möjligt.

Uppdatera din e-postadress i Svalan…

Det är viktigt att du har en fungerande e-postadress i Svalan. Är det en ej aktuell adress som står där bör du uppdatera den för att flytten till nya Artportalen ska bli så smidig som möjligt för dig och för att du inte ska riskera att missa viktig information. Du kan ändra din e-postadress i Svalan fram tills att vi påbörjar flytten, därefter upphör ditt Svalankonto.

Länk till en PDF-manual för Artportalen

Utse en svensk nationalfågel

I år genomför Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige en stor omröstning i fyra steg som ska leda fram till att vi utser Sveriges nationalfågel. Med start på senvintern och målgång i samband med Falsterbo Bird Show i början av september ska såväl landets fågelskådare som allmänheten ha möjlighet att rösta på sin favoritfågel.

Men är inte koltrasten redan utsedd till nationalfågel? Jo, det kan sägas vara riktigt, men omröstningen som låg bakom var begränsad såväl geografiskt som till antal röstande. Det var 1962 som Dagens Nyheter utlyste denna omröstning bland sina läsare. Man fick in knappt 5000 svar, och vi kan på goda grunder anta att de allra flesta kom från huvudstadsregionen, det vill säga tidningens främsta spridningsområde. Den gången vann koltrasten med ganska liten marginal före domherren.

Läs mer…