Kategoriarkiv: Lokal nyhet

PICKNICK PÅ ÖDLAN


Vid JFK:s årsmöte presenterades integrationsprojektet ”Växa tillsammans”, som Biosfärområdet Östra Vätterbranterna tagit initiativ till. Syftet med projektet är att uppmuntra till vistelse i naturen och underlätta möjligheten att ta sig ut i den. JFK är en av de fyra föreningar som vill bidra till detta. De andra är Sportfiskarna, Röda korset och Södra Vätterbygdens biodlarförening.
Uppstarten sker den 25 september mellan kl 15 – 18 med en picknick på kulturhuset Ödlan, Syrgasvägen 7 vid södra Munksjön. Där ska de som kommer få pröva på/veta mer om fiske, fågelskådning, biodling och få chansen att lära sig cykla. Varje förening erbjuder två tillfällen att träffas igen och utforska mer av naturen. För vår del kan det t ex handla om att vandra runt Rocksjön.
Inbjudan gäller ALLA intresserade, de som bott länge i Sverige likaväl som nyanlända, familjer likaväl som ensamstående.
Du är varmt välkommen att delta som resurs i detta försök till ”naturlig integrering” där vi får bidra till att fler upptäcker den fantastiska natur som vi har i Jönköpings. Du kan komma en liten stund eller hela tiden, från början eller mot slutet. Vi berättar varför vi gillar fåglar, låter dem titta i tub och kikare och svarar så gott vi kan på frågor.
Du binder inte upp dig till något genom att komma. Du bidrar helt enkelt till en positiv start och kan sedan bestämma om och i vilken utsträckning det passar dig att träffas igen.
Anmäl dig helst innan till evabritt@apelqvist.net eller samia.hannaaoun@abf.se
Välkommen och ta gärna med dig något att grilla!
Har du frågor som rör klubbens deltagande får du gärna kontakta mig på tel 070 787596.Meddela mig gärna om du kommer!

Vadarhelg, Visingsö 2019

Foto: Rüdiger Kasche

VADARHELGEN PÅ VISINGSÖ 2 – 4 AUGUSTI 2019
Allmänt:
Årets vadarhelg den 2-4 augusti på Visingsö begåvades med huvudsakligen gott väder. En svag NV spelade mindre roll för vadartillgången, vilken varit avtagande sedan någon vecka tidigare.
Korta regnstötar har förekommit men ej spelat roll för tillgången på vadare.
Omstruktureringen av själva Erstadkärret, vilken gjordes något år tidigare har också blivit tydlig i sitt blivande utseende, med en större och tydligare och djupare vattenmängd inne i kärrets område, vilket upplevs som positivt för blivande häckningar och tillvaro för vadarfåglar.
2019 har vädermässigt varit ”tidig” vad gäller fåglarnas ankomst generellt, även tidig vad gäller de första återvändarna för vadarna. 2019 har också kunnat konstateras som det första samfällda året med utebliven återväxt på Visingsö för storspov, tofsvipa och strandskata.

Antal deltagare 17 ( Margareta Andermo , Per Jonas Andersson, Peter Berglin, Jan Blomqvist, Barbro Falk, Yvonne Johansson, Tomas Karlsson, ,Anders Karlsson, Rüdiger Kasche, Lone Möller, Mari Sandell, Jarl Strömbom. Inga-Maj Filipsson Lilian Silfverduk, Martina Strömbom, Anders Åhlund, Martin Widén )

Sedda vadare:

Mosnäppa, Kustpipare, Större strandpipare, Mindre strandpipare,
Storspov, Brushane, Kärrsnäppa, Enkelbeckasin, Drillsnäppa
Rödbena, Grönbena, Svartsnäppa, Gluttsnäppa, Strandskata
Småspov, Småsnäppa, Myrspov, Tofsvipa, Ljungpipare
Skogssnäppa, Mindre strandpipare,
=20 arter

Sammanfattning av vadararter I arter hyfsat antal , och i antal ex något lågt.
Övriga observationer vid vadarhelgen på Visingsö 2-4 augusti 2019
Gravand 8-15 flygga årsungar
Gäss de flesta med genomgången ruggning Kanadagås, vitkindad gås ,grågås , hybrider, kanada-vitkindad gås och kanadagås-grågås
Änder, skarvar, skrakar, svanar allmän bild, snatterand, gräsand, kricka bläsand, skedand, knipa, stor-småskrake, vigg,
Doppingar: Svarthakedopping och skäggdopping ( 300 ex)
Rovfåglar: Sparvhök, brun kärrhök (däribland en årsunge), havsörn , tornfalk, lärkfalk, pilgrimsfalk
Trastsångare har setts på Visingö tidigare år. Sågs och hördes första gången detta år den 4 juni och sedan dagligen fram till den 3.8 då häckning kunde konstateras i den lilla östra vassen.
Sångare: Rörsångare, lövsångare, gransångare
Måsar: Endast fiskmås som häckande i Erstadkärret , tveksamt om skrattmåsen häckat på Visingsö. Gråtrut häckar allmänt runt ön liksom fiskmås. Havstrut ännu ej bekräftad häckning, dock ses ungfåglar.
Tärnor: Tärnor har ej bekräftats häcka på ön. Fisktärna är sträckande ex.
Skräntärna ( 3+2 ex )sågs .Skräntärna ses årligen sparsamt runt Visingsö.
Huvudsakligen som sträckande ex juli/aug.
Svalor och tornseglare allmän bild
Kråkfågel: Råkor, kajor, kråkor mycket allmänna häckfåglar. Korp och skata sparsamt häckande
Stare stora flockar, allmän
Fältsparv, trastar och piplärkor: Sånglärka (mycket allmän), grönfink, hämpling(mycket allmän), steglits, gråsparv, pilfink, ängspiplärka, sädesärla, sävsparv, gulärla, koltrast
Gök enstaka ex sträckande

Observationer och foton för dessa dagar är införda på artportalen Jönköpings kommun.

Detta arbete är ett samarbete av Jan Blomquist & Rüdiger Kasche
I regi av Jönköpings fågelklubb 2019-08-05
Försättsfoto Storspov 1K (I grupp av fyra sträckande unga storspovar) taget 4.5 2019 Rüdiger Kasche

Fågelskådningens dag 2019

Fågelskådningens dag 5 maj 2019
Det vackra vårvädret lockade nästan 200 personer till aktiviteterna vid Landsjön. Man kunde delta i guidade vandringar av olika längd och se på ringmärkning av fåglar. Tipspromenaden med fågelfrågor vanns av Elsa Johansson, Huskvarna som får ett bokpris. Här följer de rätta svaren på tipspromenaden.
Fråga 1: Berguven heter Bubo bubo på latin. Fråga 2: Tofsmes Fråga 3: Grå flugsnappare bygger ofta sitt bo i amplar och blomlådor. Fråga 4: Havsörn Fråga 5: Lövsångaren kommer tillbaka vid lövsprickningen. Fråga 6: Blåhaken kallas Nordens näktergal. Fråga 7: Rödvingetrasten sjunger på dialekt. Fråga 8: Blå kärrhök Fråga 9: Tofsvipan lägger sitt bo på marken. Fråga 10: Hökuggla Skiljefråga: 172 cm