Vinterrally 2020

Artrally 2020

 

Vi var 10 medlemmar som samlades på Studiefrämjandet på söndag morgon den 2 februari för att delta i årets vinterrally. Den milda vintern med ovanligt mycket övervintrare,  tretåen, och lappugglan uppe vid Dumme mosse och sen soligt väder skapade förväntningar om digra artlistor, på högre nivåer än vanligt. En flock starar flög förbi redan innan vi startade och sågs som ett bra tecken liksom de sjungande ringduvorna. Vi delade upp oss i tre lag och Thomas Rostedt drog de enkla reglerna, minst två i varje lag skall ha sett eller hört fågeln och återsamling kl 14.

Jag hamnade i laget med fyra deltagare, Barbro, Margareta och Blomma. Vi beslöt oss för att börja uppe vid Dumme mosse, södra parkeringen, efter ett larm på Bandet om att en av lappugglorna sågs inte långt från parkeringen.  Med tanke på en solig söndag och anstormningen till Dumme mosses nya leder ville vi hinna upp innan parkeringsplatserna tog slut. Blev en bra start, ugglan satt kvar en bit väster om parkeringen och sågs enkelt från gamla banvallen. Bäst att testa den tretåiga hackspetten också tänkte vi och gick norrut med raska steg. Vid parkeringen mötte vi ett av de andra lagen som också tänkte börja med ugglan. Någon tretå såg vi inte, men väl mindre korsnäbb och hörde kungsfågel. Nästa anhalt blev Tranebo, där vi hoppades på tex örn och varfågel. Jag och Blomma gick bort till skogsmatningen och fick efter en stund se talltita, svartmes och entita, samt större hackspett samtidigt som en mindre hackspett trummade flera gånger lite längre bort. Barbro och Margareta fick under tiden in lite andra Traneboarter som korp och gulsparv. Samlade i tornet igen dök det upp en örn lågt över mossen, men avståndet var stort och ljuset ännu inte perfekt så meningarna om vad det var gick isär, vi fick helt enkelt släppa den som obestämd.

Sen drog vi mot Bankeryd, och spanade från bilen efter nötskrika och ormvråk, men det var tomt på fågel frånsett en massa kråkor. Vi stannade vid Attarpsdammen och sökte av fiskväg och utlopp efter en forsärla som setts dagen innan. Varken ärla eller strömstare gick att upptäcka, men kanadagås och storskrake i dammen gav lite lön för mödan. Vi tyckte nu att eftersom vi nått 25 arter så var vi värda en fikapaus som vi intog på Vidablick kombinerat med tubspaning över Vättern. Skäggdopping fanns det gott om, även en gråtrut, men inte så mycket mer. Förutom forsärla var det 5 tallbitar på Sjöåkravägen dagen innan som drog oss till Bankeryd. När vi kom dit såg det inte så lovande ut, tomma nästa sterila gräsmattor mellan husen och parkeringsplatserna, en fågelmatning i villakvarteret mitt emot gav dock både gråsparv och pilfink. Men plötsligt satt det en stor fink i toppen på ett träd som med rätt ljus visade sig vara en tallbitshona, dagens mest glädjande obs.

Från Bankeryd styrde vi egentligen mot Landsjön där det fanns 3 gåsarter vi saknade. På vägen kollade vi Dunkehallaån och hittade strömstaren uppe vid Stallkvarn. Sedan ner till kanotklubben och dagens andra Vätterspaning. Vi hittade ingen alfågel, men väl en hanne salskrake, en oväntad bonus. Framme vid Landsjön hittade vi knölsvan, storskarv och ormvråk innan vi kom fram till gässen kring Lyckås. Många kanadagäss, sex grågäss, en sädgås och en bläsgås. Fyra gåsarter är mycket mer än vanligt på vinterrallyt. Vi tog en promenad ner till tornet, ångrade oss nästan på vägen ner, tiden rann iväg, och tornet gav inte mer än vigg. Men på promenaden tillbaka fick vi även varfågel och trädkrypare och tillförsikten ökade igen.

I bilen tillbaka till stan valde vi mål för slutspurten, blev först ett snabbstopp vid Oset i Huskvarna. Där hade vi tur, det pågick matning av änder och en skrattmås höll sig också framme. De matande föräldrarna och barnen stirrade långt efter typerna med kikare som pekade och ropade innan de försvann lika fort igen. Vi körde sedan in på Andrevägen, saktade ner och spanade turkduvor, men fick ge oss utan denna allt sällsyntare duva, ett öde vi delade med de andra lagen skulle det visa sig. Sista stoppet blev Liljeholmskanalen där vi rätt snart fick syn på både smådopping och rörhöna. Med 5 min till godo rullade vi in på Studiefrämjandet.

Sen vidtog den trevliga genomgången, där lagen först berättade om sina irrfärder i verksamhetsområdet. Dumme mosse, Tranebo och Landsjön hade alla tre lagen satsat på, och Rocksjön hade fått besök av de andra två lagen. Sen gick vi igenom arterna och det visade sig att det förutom gässen inte hade varit enbart klang och jubel, inget lag fick tex in några starar trots morgonen obs. Kanske är fåglarna extra utspridda en sådan här mild vinter. Vårt lag var ensamma om lappugglan, så mycket kan någon minut betyda, och också om tallbiten, men de andra lagen hade också arter som de var ensamma om, tex sparvhök och duvhök. Sen var det dags att visa korten, dvs hur många arter som varje lag fått ihop, och efter lite förvirring visade det sig att alla tre lagen hamnade på 48 arter! Ovanligt jämnt alltså, men en rätt vanlig nivå för ett vinnande lag men framförallt en trevlig form av skådning tillsammans. Sammanlagt fick de tre lagen ihop 57 arter.