Falsterboresan 2019

2019 års skådar-weekend till Falsterbo

På fredagskvällen 20 september checkade 8 glada och förväntansfulla skådare in på Efs Höllviksstrand. Lennart Broman var ansvarig och han körde även bussen på ett förtjänstfullt sätt. Jan Blomqvist bistod honom men stod framför allt för utmärkt guidning.

Lördag morgon kl. 06:15 parkerades bussen nedanför Kolabacken och vi vandrade delvis i mörker till Nabben. Det tog tid innan det ljusnade pga. ett mycket tjockt molntäcke och små vadare som småsnäppa och myrsnäppa tog det ett tag innan vi lyckades säkert bestämma. Kärrsnäppor fanns på plats liksom några kustpipare, tofsvipor, strandskata och en gluttsnäppa. Skärfläckor inte att förglömma! Bland spovar obsades 2 myrspovar, 1 rödspov, några storspovar och småspov. Stjärtänder, skedand och en bergandhona kan nämnas bland änderna. Kentska tärnor visade också upp sig fint. Bland förbiflygande fåglar observerades bl.a. ejder, sjöorre, svärta, storlom, fisktärna och kustlabb. En svarthakad buskskvätta gladde oss alla. I kanalen sågs 2 smådoppingar och flera brunänder. Här lades också backsvala till listan på svalor, där någon hussvala och massor av ladusvalor redan fanns.

Det var inget rovfågelsträck att tala om, men vi såg iaf sparvhök, stenfalk, tornfalk och en honfärgad blå kärrhök. En jorduggla sågs också passera förbi. På en sandrevel satt en pilgrimsfalk och mumsade på något gott och en kråka tittade hungrigt på. Det var nästan så att man såg snålvattnet rinna!

På Ljungen var det kolugnt, bokstavligt talat. Någon kohäger såg vi inte, men massor av lugnt idisslande kor. Nu hade molntäcket skingrats och solen värmde gott. En och annan ormvråk, bivråk, sparvhökar, lärkfalk och fjällvråk passerade och 3 skogsduvor sågs också.

Då larmet gick på en aftonfalk vid Knösen, drog vi snabbt dit och belönades rikligt. Den visade upp sig helt perfekt, såväl sittande, flygande som ryttlande. En riktig njutobs! Och de som hade kameror tryckte ivrigt på avtryckarknappen.

Det gick ett larm på en ormörn, som vi hoppades kunna genskjuta på Ljungen, så vi återvände dit, men nu fick vi vänta förgäves. Däremot passerade några röda glador.

Efter en trevlig kväll på den vanliga kinarestaurangen och några timmars sömn återvände vi till fyrträdgården och Nabben. Dagen började mycket dimmigt och gav inte många nya kryss. En rödhake hördes i fyrträdgården och ute på Nabben hördes en vattenrall. En ägretthäger sågs bara av en person i gruppen när dimmorna skingrades för en kort stund. Sparvhökarna jagade lågt och krockade nästan med skådarna. Morgonen bjöd dock på många stämningsfulla fotomotiv, exempelvis på de många daggstänkta och fina spindelnäten i motljus.

Ett besök på Annas kafé för den obligatoriska och läckra äppelbomben livade upp gänget och vid tolvtiden skingrades också dimman och det blev en helt underbar eftermiddag. Vi åkte till Foteviksområdet där otroliga mängder ljungpipare drog fram och tillbaka över vattnet. En rätt stor flock tranor passerade också på sin väg söderut. I vattnet var det tjockt med bläsänder.

Nu larmades större skrikörn och vi återvände till Ljungen på vår utmärkte guides förslag. Förhoppningen var att de kvarvarande dimbankarna över havet skulle stoppa upp den sträckande örnen, som stod högt på önskelistan. Det tog inte lång stund innan någon lyckades plocka in den på den vidsträckta himlen och snart hade alla i gruppen sett den. Och inte nog med det! Snart skrek någon: Ormörn! och alla tubkikare vändes åter mot himlen med lyckat resultat.

Glada och nöjda återvände hela gänget till Jönköping med 107 kryss och totalt 10 nya Sverigekryss i gruppen.

Monica Engstrand

Bild 1 är en aftonfalk.(Foto: Jan Blomqvist).
Bild 2 är en tornfalk och en aftonfalk (Foto:Jan Blomqvist).
Bild 3 är tagen nere på Nabben när solen ett kort ögonblick bröt igenom den tjocka dimman.(Foto:Monica Engstrand)
Bild 4 är på Pelle och Thomas med segergesten för nya Sverigekryss (Foto: Monica Engstrand).