Öland 160319

165 Jaktfalk
Foto: Jan Blomqvist

Obs:ar från klubbens Ölandsresa 19 mars 2016.

Koltrasten sjöng klart när vi startade med en fullpackad minibuss från Jönköping i tidig otta. En klar natt och morgon hade klätt marken i rimfrost ända fram till Öland. Strax innan kl sju kunde vi börja skådningen vid Stora Rör, välkomnade av en flock starar och en ivrigt påhejande gröngöling. Ejdersträcken hade inte kommit igång riktigt för årstiden men vi kunde ändå räkna in ca 300 st under tiden vi var vid denna fina obs-plats. Tyvärr ingen praktejder i år. Lite andra roliga obsar var havsörn, alfågel, knipa, storskrake, gråhäger, gravand, svärta, strandskata och skäggdopping.

Vid niotiden flyttade vi oss ner mot Beijershamn. Solen började visa sin värme och de större strandpiparna spelade flitigt utefter strandlinjen bort mot den gamla bryggan. Vi saknade skärfläckan i viken, men strandpiparnas spel uppvägde. Några andra obsar här var bl a stenknäck, flockar med stare, tofsvipa, gravand, sång- och knölsvan, skrattmås och ormvråk. En huggorm tyckte att vi kom för nära och valde en mer skyddad tillvaro.

Vi flyttade oss ner till Ottenby för att se om vi kunde hitta någon raritet innan vi vände hemåt. Ett sälrikt Ottenby mötte oss. Eftersom de är fredade här, känner de sig ganska säkra och ockuperar gärna stenarna ganska nära strandkanten. Mest uppnäst knubbsäl men även en del gråsäl. Lite fågelobsar blev det också med bl a bläsand, snatterand, alfågel, småskrake och havsörn. En fin bergandshona hittades innan vi åkte norrut. Artportalen hade en felaktig rapportering av en pilgrimsfalk med en bifogad bild av en jaktfalk på morgonen. Jaktfalken hade ju varit synlig tidigare i veckan i närheten. Fullt span på falk och vid Ottenby gravfält hittade vi en potentiell silhuett av en rovis. Parkering och förväntansfulla med tubarna i högsta hugg närmade vi oss objektet. Visst var det en eftertraktad ung jaktfalk som fick kröna resan. Ögonen tindrade lite extra på oss och skärfläckan vi såg senare vid Västerstadsviken bleknade lite i falkens glans.

Stort tack till en fantastisk ornitolog vid både tub och ratt i egenskap av Blomman för en rolig resa. Från oss i bussen genom Gunnar G.