Anslagstavlan

Här har vi en ny “Anslagstavla” som ni ser finns det en knapp för “Svara” detta är om man vill kommentera just detta inlägg och på så vis kan man få en sammanhängande kedja av inlägg (diskussion), samtidigt som den är i funktion som den gamla “Anslagstavlan”. Man behöver inte fylla i “webbplats” då det används vid bloggande. Jag tog mig friheten att klistra in ngr. av de senaste inläggen. Vi testar och se om detta kan fungera.

1 117 tankar kring ”Anslagstavlan

 1. Lördagen den 11 september gör vi en exkursion till Veda våtmark i Lekeryd. Under de år denna anlagda våtmark har funnits har här ett stort antal fågelarter noterats.
  För samåkning ses vi vid Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6 i Jönköping kl 07:30, eller kör du på egen hand och så möts vi vid våtmarken.

  Välkomna med!
  Leif Thörne
  076-803 22 11

  1. Veda våtmark strax väster om Lekeryd var målet för exkursionen den 11 september. Den nu 4 hektar stora våtmarken anlades 2012 genom omfattande grävnings- och schaktningsarbeten på ett par fuktiga betesmarker i den flacka dalgången. Efter hand som växter och insekter koloniserat våtmarken har allt fler fågelarter noterats som rastande eller häckande. Denna dag var det dock ovanligt fågelfattigt, borta var de rödspovar och den ägretthäger som setts dagarna innan. Gråhäger och enkelbeckasin födosökte i strandkanten, locklätet från översträckande järnsparv hördes, en ung svarthakedopping som säkert kläckts i våtmarken visade sig fint och på bara några meters håll kunde vi följa en kärrsnäppas ivriga letande efter mat i vattenbrynet. I den lågvuxna strandvegetationen fanns ängspiplärka, rödhake och sävsparv. Under fikapausen kunde vi följa några steglitsor och på avstånd kom en liten flock trumpetande tranor. Exkursionen lockade tolv personer och artlistan kom att omfatta ett drygt tjugotal arter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *