Nya våtmarksområden på Visingsö.

I samarbete mellan Svenska kyrkan i Växsjö stift som markägare och Jimmie Svensson som arrendator av jordbruksmarken kring Kumlaby kyrka har jorbruksmark upplåtits till två så kallade våtmarksområden.

Syftet är att gynna biologisk mångfald och skapa trevliga miljöer som kan nyttjas som rast och viloplatser av ortsbor och turister.

Arbete är nu i full gång med iordningställande av dessa samt P-platser och uppsättande av anslagstavlor.

Område 1: Är anlagt på befintlig odlingsmark som ligger strax norr om Kumlabykyrkan och väster om bilvägen till norra Visingsö. Tidigare kallat ”Gilbertus håla” Här har man anlagt en mindre damm med två små öar. Detta område har redan under våren nyttjats av rastande sång- och knölsvanar liksom gräsänder, gravänder, tofsvipor, brushanar m.m.

Område 2: Ligger öster om Kumlabykyrkan och den nybyggda ladugården. Här finns en befintlig vattensamling som kallas ”Prästakärret

Syftet är att göra områdena mer attraktiva för människor, djur och fåglar. Arbete har där skett med att man fraktat och jämnat ut jord, större stenar, kapat och tagit bort en del träd vilket gjort området mera öppet.

/Rüdiger Kasche

1 tanke kring ”Nya våtmarksområden på Visingsö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *