miflu

Jönköpings fågelklubb är en ideell förening med ett övergripande mål att främja kunskapen om fågelfaunan och skyddet av dess livsmiljöer i södra Vätterbyggden.
Klubben är ansluten till Riksföreningen Sveriges Ornitologiska Förening (SOF).

Jönköpings fågelklubb på facebook

Klubbprogrammet:

Jönköpings Fågelklubbs program för 2019
Oktober

ÅDORNA TILL ÖLAND
18-20 FREDAG - SÖNDAG

Ådorna åker till Öland för att ta del av höststräcket. Boende med vandrarhemsstandard. Begränsat antal platser.
Samling: För info och anmälan kontakta ansvarig senast 1/9
Ansvarig: Barbro Falk Tel 070-892 78 11


November

ALLHELGONARALLYT
2-3/11 LÖRDAG - SÖNDAG

En tävling mellan de olika fågelklubbarna i Småland.Den klubb som ser flest arter vinner rallyt. Alla arter registreras av medlemmarna var för sig i Artportalen. På vår hemsida sammanställs observationerna, där det också finns listor på arter vi sett och inte sett till och arter som kan vara möjliga att se.
Klicka på Rallyt -19 på hemsidan.

KLUBBMÖTE
19/11 TISDAG

Bildvisning, program kommer senare. Se hemsidan för mer information.
Samling: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, Jönköping kl18.00
Ansvarig: Styrelsen


December

ÅDORNAS LUSSESKÅDNING
14/12 LÖRDAG

Ådornas lusseskådning med glögg och pepparkakor. Samling: ICA Maxi parkeringen, bredvid återvinningscentralen kl 08.00
Ansvarig: Inga-Maj Filipsson Tel 070-839 79 43


Januari 2020

VINTERVANDRING
26/1 SÖNDAG

Vinterfågelvandring i stan.
Samling: Liljeholmsparken, Jönköping (Östra kyrkogården) kl 10.00
Ansvarig: Leif Jansson Tel 070-625 80 43

Vädret över Jönköping

Vädret Jönköping

counter for wordpress

Uppdaterat

181229 - Program 2019 - PDF-format
180201 - Fenologilistan för 2017
180109 - Klubbprogrammet för 2018
170329 - Ny lokalinfo, Veda våtmark, tackar Toni för informationen.
Länk
160510 - Länk till Rrk-Jönköpings nya hemsida!
Länk
150128 - Program för 2015
150120 - Listuppdatering, artlistor o fenologilistor
Artlistor
141027 - Lagt in en karta över Rocksjöområdet vid info om lokal

Tisdagsvandring 14maj

14 maj 2019 Tisdagsvandring RocksjönVi var 19 personer som samlades i John Bauerparken denna kväll för att tisdagsvandra längs spången genom Rocksjön. Redan vid samlingsplatsen kunde vi lyssna in björktrast, koltrast, ärtsångare, svarthätta och – vad som skulle bli kvällens mest hörda – lövsångare. Nära vita bryggan låg sothöns och gräsänder och längre ut fanns knipa, skrattmås och skäggdopping.
Tornet på Kalmar udde bjöd på fisktärnor och den fortsatta promenaden längs spången gav en intensivt sjungande sävsångare, en lite mer tillbakadragen sävsparv och en flock av insektjagande ladusvalor.
Från den stora plattformen upptäckte någon en flock gulärlor som födosökte i vassen innanför spången. Lite närmare studier av deras färgteckningar i ansiktet avslöjade ärlorna som ”nordliga”, dvs den underart som häckar från mellersta Sverige och norrut.
Bäverbron och rallhägerbron gav inte så mycket att se, så vi fortsatte ner till södra tornet.  Längs vägen dit sjöng en rödhake, men överlag var det ganska tyst i området. Vid tornet fanns ytterligare en sävsångare, och nya möjligheter att titta noggrannare på fisktärna och skäggdopping.
Vi vände tillbaka i en betydligt snabbare takt, men stannade till vid de båda broarna, där nykläckta knipor och gräsänder simmade. Nu har jag knappt nämnt dem, men nästan var vi än stannade hördes sång av lövsångare. Kvällen avslutades med en tydligt sjungande gransångare när vi hade kommit tillbaka från spängerna./Ulf Gotthardsson

Fågelskådningens dag 2019

Fågelskådningens dag 5 maj 2019
Det vackra vårvädret lockade nästan 200 personer till aktiviteterna vid Landsjön. Man kunde delta i guidade vandringar av olika längd och se på ringmärkning av fåglar. Tipspromenaden med fågelfrågor vanns av Elsa Johansson, Huskvarna som får ett bokpris. Här följer de rätta svaren på tipspromenaden.
Fråga 1: Berguven heter Bubo bubo på latin. Fråga 2: Tofsmes Fråga 3: Grå flugsnappare bygger ofta sitt bo i amplar och blomlådor. Fråga 4: Havsörn Fråga 5: Lövsångaren kommer tillbaka vid lövsprickningen. Fråga 6: Blåhaken kallas Nordens näktergal. Fråga 7: Rödvingetrasten sjunger på dialekt. Fråga 8: Blå kärrhök Fråga 9: Tofsvipan lägger sitt bo på marken. Fråga 10: Hökuggla Skiljefråga: 172 cm

Fågelskådningens dag 2019

Ölandsresan

10:E GÅNGEN GILLT!

För  tionde våren i rad fyllde vi  en minibuss  och drog iväg mot Öland kl 4.00 på lördagsmorgonen 30/3. Jan ”Blomma” Blomqvist höll som vanligt i ratten och upplägget. Även denna gång hoppades han kunna visa oss praktejdern, pralinen bland ejdrar, i  någon av flockarna på väg norrut. 

Men vädret och diset lockade inte till streckskådning vid St Rör. I stället åkte vi till Beijershamn och hade några fina timmar  med kärrsnäppa, större strandpipare i mängd, skärfläckor, tofsvipor, gäss, storspov och mycket annat . Blomma höll förstås särskilt koll på passerande ejderflockar.

Just som vi packat in allt i bussen för att fara vidare kom ett larm: praktejder i en flock som snart skulle passera Beijershamn! Ut med tuberna, snabbt tillbaka till tornet, spana, spana …. och så Blommas  röst: Kolla den tredje framifrån i flocken över skäret ! Och där var den, Pralinen! Alla var glada, inte minst Blomma!

Vi åkte nu norrut med hökugglan som mål. Då kom larm om att stäppörnen syntes vid flygplatsen Ölanda. Klar prioritet! Där fanns redan åtskilliga skådare och under några timmar hjälptes vi åt att spana över trädtopparna. Stäppörnen höll sig undan, men den ena havsörnen efter den andra dök upp över oss, liksom fjällvråk, ormvråk, duvök och sparvhök. 

Vi gav till slut upp och letade i stället reda på #hökugglan i Källa, som nådigt granskade oss från sin tillflykt i en dunge medan trädlärkan sjöng och sjöng. 

En annorlunda och härlig dag med 52 noterade arter, bl a ringtrast. Vi åker gärna nästa år igen! / Margareta Andermo

Rocksjökärret

Troligen ett feltryck att artikeln är skriven i juni borde varit skriven i juli 1930 som det står i 1:a stycket. Fyndet av trädgårdssångarens bo styrker bl a detta antagande.
”En liten sumphöna” borde med efterföljande mening ”ett visslande läte” tyda på att det var småfläckig sumphöna man såg. Enligt Fåglar i Sverige av Erik Rosenberg var lilla sumphönan (dvärgrallen) på den tiden namnet på våra dagars mindre sumphöna. Den senare är ju ännu inte anträffad i vårt verksamhetsområde.
Jan Blomqvist

Rocksjökärrets naturskyddsområde.
Från Mäster Gudmunds Gille årsbok 1931
Artikel av Bernhard Johansson juni 1930.

Våt dimma vilar ännu över vassarna i det skyddade området Vinterviken. Klockan är vid tretiden på morgonen, första veckan i juli. Ej en blomma , ej ett grässtrå är knäckt av människofot. Över det hela vilar till synes frid.
Redan vid tretiden hörs den lilla nattmusikkanten sävsångaren. Ett par sothöns kivas. En liten sumphöna kommer nickande och försvinner in i vassen. Ett visslande läte hörs.
En sävsparvshona har sitt bo med fem ägg som är mörkt grådaskiga med svarta snirklar och punkter. Utefter sjökanten fram mot ån står vassarna täta och orörda. Hanen sjunger oavbrutet sin visa. Vattenståndet är mycket högt i år. Framför oss lyfter en enkelbeckasinhona under virrigt skrikande och ställer sig på flaxande vingar nästan rakt över huvudet. En unge ligger tätt tryckt till marken. De tre andra äggen har blivet förstörda av vattenflödet.
Vi fortsätter ut över mossen. Framför oss lyfter en snäppa, troligen kärrsnäppa. Den är tämligen sällsynt i Jönköpingsbygden. Flera stycken sävsångare stämmer på olika håll upp sen morgonhymn. När vi kommer in i den täta vassen hör vi ett häftigt skrik från en rördrom. Ett par sådana har nämligen sedan våren 1931 varit bofasta i vassarna. Vi står och betrakta den säregna teckningen på fjädrarna, en sjaskig ockragul bottenfärg med mörka strimmor här och där. Vi ser också ett sävsångarbo på nedbrutna fjolårsstrån och fastbundet i tre stående vasstrån. Det innehåller fyra ägg. Ett är av dem är hälften kläckt med den mörka ungen mycket väl synlig. Vi ser några tuvor av blåsörten. På sina stänglar böjer sig de gula läppblommorna över vattnet. Doppingarna ger sig inte in i det trånga och bundna vattnet. Vi tar oss försiktigt ut i vasskanten. Kanske ett tiotal meter framför oss ligger en doppinghona med sina halvvuxna ungar. Fram på förmiddagen hör vi en trädgårdssångarhanne sjunga ivrigt från lövverket. Den hör till sällsyntheten att träffa honom härute denna årstiden. Fridlysningen och lugnet runt omkring är helt orsaken till hans närvaro. Efter något sökande i det tätvuxna porsriset finna vi en halv meters avstånd från marken hans bo. Trädgårdssångarna äro mycket vårdslös med att fästa sina bon. De är sämst i släkten.
Vi komma ut på en öppen och tuvig fläck av mossen och stanna till ett ögonblick och beundra den vackra naturen Där kommer vattenrallens hona med fem ungar simmande. Från mossen kommer en årtand farande. Vassen här är nu nästan ogenomtränglig. På en tuva vid våra fötter ligger ett bo av gräsand. Vi följer nu årkanten mot Rocksjön. En rörsångare kommer oss nära livligt sjungande. I vassen. Han har stagat sitt bo med ett grönt blad av vass.
Ett skatbo ligger endast en och en halv meter över vattnet, kringvuxet av vide och hög vass. Det är inte svårt att förstå vem som har rövat sävsångarnas ungar. Den nedgående solen förgyller för en liten stund fönstren i stora byggnaden på Henriksbo och sjön ligger spegelblank. Författaren har haft tillstånd från vederbörlig myndighet fått besöka området. Området är inte tillgängligt för allmänheten. Den som beträder området straffas enligt lag.

Jan Asp

Rördrom vid Rocksjön