Anslagstavlan

Här har vi en ny “Anslagstavla” som ni ser finns det en knapp för “Svara” detta är om man vill kommentera just detta inlägg och på så vis kan man få en sammanhängande kedja av inlägg (diskussion), samtidigt som den är i funktion som den gamla “Anslagstavlan”. Man behöver inte fylla i “webbplats” då det används vid bloggande. Jag tog mig friheten att klistra in ngr. av de senaste inläggen. Vi testar och se om detta kan fungera.

1 024 kommentarer tillAnslagstavlan

 • Ulf Gotthardsson

  Hej!

  Klubben har fått ett par frågor från Jönköpings kommun att ta ställning till. Man vill bebygga ett par områden:

  På Hedenstorp, nu öster om väg 195 och norr om väg 40, vill man fortsätta exploatera och utöka området så att Hedenstorp kan växa.

  I Tenhult, öster om Centrumvägen och söder om dagens bebyggelse, vill man utvidga bostadsområdet.

  Har du kunskap om fågellivet i nämnda områden som vi kan använda oss av vid ev remiss, eller vill veta mer, så kontakta mig på ulfgotthardsson(at)yahoo.se .

 • Lennart Broman

  LAPP PÅ LUCKAN!
  Nu är årets upplaga av Fågelklubbens Falsterboexkursion fulltecknad. Åtta skådare (Lennart B, PerJonas, Blomma,Tomas K,Anders K,Monica E,Margareta A och Barbro F) har plats i minibuss och stugor.
  Jag återkommer med ytterligare information om tider och liknande lite senare i september.
  lb

 • Margareta Andermo

  FÅGLAR I NÄTEN, VADARE I VIKEN, ROVFÅGLAR I SKYN
  Det var svalt och skönt vid Landsjöns Fältstation när ett 15-tal intresserade kom för att se vad som fastnade i fågelnäten på lördagsmorgonen.
  Magnus Blom ringmärkte med van hand och berättade om fåglarna, hantverket och varför det är så värdefullt att det sker ringmärkning runt om i landet.
  Lövsångare var det som väntat gott om. Men det dök också upp ärtsångare, rörsångare, härmsångare, törnsångare,
  trädgårdssångare och svarthätta. En törnskata bet ifrån sig med besked medan blåmes och entita verkade acceptera behandlingen med mer jämnmod.
  Men det fanns också annat att skåda. Tre rödglador cirklade över fälten, två fiskgjusar födosökte liksom några kärrhökar och en ormvråk. En flock kanadagäss drog förbi och vi såg såväl tornseglare som alla tre sorterna svalor: backsvala, hussvala och ladusvala. I Sickelösaviken sökte gluttsnäppa, rödbena och enkelbeckasin föda bland tofsvipor, krickor och gräsänder och färggranna steglitser knixad runt i tistlarnas fröställningar.
  Ja, det var fint denna morgon. Landsjön bjuder alltid på något, även när det inte pågår ringmärkning.
  Margareta Andermo

 • Vadarhelgen fre-söndag 27-29.7 2018

  Blodmåne och ett rikligt antal intressanta fågelupplevelser förnöjde klubbens traditionella vadarhelg detta år 2018. Ett år som även på Visingsö varit fyllt med större torka och mindre regn än “vanliga” år. Vädret kompletterades under lördageftermiddagen med några rejäla åskskurar. Om detta sedan bidrog till en utökning av antalet fåglar, eller ökad känsla av välbefinnande kan ju diskuteras. Dags/Natttemperaturerna har mestadels hållit sig över 20 grader.
  Dagarna har fyllts med trevliga observationer och utbyte av många erfarenheter . Många av deltagarna har också som vanligt tältat vid Sandudden, med allt vad det innebär.

  På artlistan, ännu ej komplett dock synlig på Artportalen kan bl.a noteras att svarttärna, mosnäppa, sandlöpare, myrspov,kustsnäppa,spovsnäppa m.fl. har setts eller hörts. Vidare att ett flertal av våra vid kärret och Borgaviken ruggande,dock snart flygga, gäss har setts och att man fortfarande kunde höra många sånglärkor,svarthätta,trädgårdssångare…..

  Deltagarna kunde också möta befintliga kullar av och alternativt flygga ungar av under året i kärret häckande storskrake,vitkindad gås,gravand, vattenrall,rörsångare,tofsvipa,strandskata(trolig),mindre strandpipare(trolig), sånglärka(mycket trolig).

  Erstadkärrets egen förändring , grundat på de senaste årens grävningar och justeringar av kärrets “utseende” upplevdes och uttrycktes av deltagarna som ngt positivt och är ju en utveckling som fortsätter.

  Vid pennan

  Rüdiger Kasche klart nöjd deltagare

 • Blomma

  Nu börjar det bli hög tid att beställa färjetid om man tänker ta med bilen till Vadarhelgen på Visingsö. Det går ju bra att på ön ta bussen från hamnen till Erstadkärret om man inte vill ta med bilen. I år ska det bli spännande att se hur kärret ser ut efter restaureringen. Som vanligt kommer flera av oss att tälta nere på Sandudden. I år blir det dock lite annorlunda då det inte blir någon grillning eftersom det råder eldningsförbud. I år kanske det mer än någonsin är lämpligt med badkläder och rikligt med vätska då det verkar kunna bli den HETASTE träffen genom tiderna.

 • Erstadskärret den 17.7 19:30

  Alla schaktmassa från kärrets östra del samt de två “Topparna i mitten” är nu bortfraktad till Feskarns. Dessutom kommer resterna i det östra hörnet att jämnas ut och användas inom kärret.
  Det känns bra och de ruggande gässen, tillika med vadare m.fl har i princip inte “brytt sig” utan betat på gräsfälten hela tiden.
  Känslan att sitta eller står vid tornet på kvällstid och se alla dessa gäss beta nära inpå borde flera uppleva.Det är en fin upplevelse. Många av gässen provar nu alltmer sina vingar ,kanske kan de snart flyga…

  Rüde

 • Erstadkärret den 15 juli 2018

  Idag på söndagmorgonen har arbetet med utförsel av schaktmassor från östra delan av kärret påbörjats med fart. Man kör ut massan i östra “porten” mot/till Feskarnsfälten. I den sedan länge starka värmen så har schaktmassorna “smulats ner”. Mängden ruggande gäss verkar inte “bry sig” utan söker näring i den västra delen av kärret.Det kommer att gå bra. Bra vadardag idag också för den delen, och vattenrallen med pulli,rörsångare,sävsparv har synts i den östra vassen.

  Rüdiger Kasche
  rydekasche@live.se

 • Ulf Gotthardsson

  Hej!

  Det här lade jag in på BANDET häromdagen, men så kom jag på att alla berörda kanske inte har sin BAND-app aktiv eller uppdaterad. Så för alla 16 personer som är anmälda till klubbresan till VADEHAVET kommer här en kort uppmaning:

  VADEHAVET!
  Mindre än två månader kvar till klubbresan! Du som anmält dig till resan: för att du verkligen ska komma med, måste du betala in 1500 kr i anmälningsavgift. Swisha senast den 15 juli till mitt nr 070-274 1948 (ange ditt namn), så vet vi att du verkligen följer med. Vårt boende (i danska Rudböl) vill att vi betalar rummen i förväg och sena avbokningar förstör ekonomin för resan. Vill du hoppa av efter 15 juli så behåller vi avgiften – eller så får du själv hitta en ersättare.

  Resan anordnas till självkostnadspris, och min bedömning är att det blir mellan 2500 och 3000 kr per person för resa och boende – slutligt beror det på hur mycket vi åker och hur mycket bränsle bussarna drar.

  Om du inte har Swish eller om du undrar något – kontakta mig eller Karin (Enquist).

  /Ulf (ulfgotthardsson@yahoo.se)

 • Erstadkärret/Visingsö 3.7 2018

  .Glädjande nog har de vitkindade pullina med föräldar tagit sig till kärret från Borgaviken . Beundransvärt. Om det nu inte är ytterligare ett par. Vitkindfamiljen går bland övriga gäss och bevakas noggrannt av föräldrarna.Alla de ruggande gässen av olika art är nu uppdelade i kanske totalt 500 ex vid kärret, och 500-700 ex vid Borgaviken. Även grågäss och hybrider finns med bland de ruggande. Inga övriga gäss häckar såvitt jag sett på Visingsö.
  ..Vattensituationen i kärrets “djupgrävda delar” är mycket bra. Mycket knipor,vigg och andra änder trivs också där tillsammans med gräsänder m.fl. Slagghögarna sjunker alltmer och utgör inget hinder för någon.De skall ju senare också ut på fälten och sjunker förresten ändå där de ligger i kärrets område.
  …Jag tror att räven inte kommer till kärret så gärna längre,men man kan ju aldrig veta. Räv ses dock nästan dagligen runt omkring på Öa..
  ….Grässlätterna inom kärret mycket bra bete för hästarna men också för gässen,änderna,vadare m.fl.
  …..Daglig uppdatering och foton av vad som finns i artväg på Visingsö m.m sker på Artportalen

  Rüdiger Kasche 4.7

 • Lennart Broman

  Falsterbo sista helgen i september?! Minibussen är redan fullpackad liksom två stugor. Nu hänger det på om intresse finns att fylla en personbil och en extra fyrbäddsstuga. Jag vill ha snabbt svar på mejl och det är först till kvarn som gäller. Sommarhälsningar Lennart Broman

 • Margareta Andermo

  EN VANDRING MED VARIATION
  Solen lyste varmt och det var väder för både kortbyxor och kortärmat när vi startade söndagens vandring i Stora Kärrs bokskog i Habo. Vi var 10 personer och för halva gruppen var det första besöket i området. I bokskogen sjöng bl a grönsångare, svartvit flugsnappare och gärdsmyg – den mindre flugsnapparen vi hoppades på höll sig undan. I bebyggelsen i Sjogarp såg vi flera stenskvättor och hämplingar. Ett par hussvalor verkade påbörja bobygge på en av villorna. Där såg vi morgonens enda rovfågel, en duvhökshona som tyvärr låg död på en grässlänt. I buskagen nedanför bebyggelsen sjöng bl a härmsångare, törnsångare, rörsångare och buskskvätta.
  Vid Ungdomsborgen Munkaskog var det fikadags och där underhölls vi av taltrastens upprepande sångstrofer. På fotbollsplanen födosökte en dubbeltrast och grönsiskor med ungar hade flygträning i lövträden. Några av oss hann också se en födosökande grå flugsnappare. Nere vid Vättern drog en småskrake förbi.
  Vi följde sedan stigen upp till dagvattendammen, hörde ytterligare grönsångare och gärdsmygar och
  vid dagvattendammen sjöng en gransångare sin “salt sill” sång.
  Så gick vi genom skogen tillbaka till samlingsplatsen, överens om att det är spännande med en vandring som bjuder på så olika biotoper och alltså olika fågelliv. Totalt noterade vi 45 arter.
  Sven V Johansson/ M Andermo

 • Margareta Andermo

  KLEVEN – EN PÄRLA VÄRD ETT BESÖK
  För flera av oss 8 som deltog i exkursionen till Östra Vätterbranterna var detta det första besöket i Kleven, som ligger högt, högt uppe på berget, norr om Gränna, ett fantastiskt utflyktsmål väl värt ett besök. Stigen vi följde över stock och sten ledde ner mot den nästan uttorkade Narbäcken och vi hörde bl a trädgårdssångare, grönsångare, törnsångare och svartvit flugsnappare. Medan göken gol i närheten ledde stigen oss brant uppåt. Långt nedanför bredde Vättern ut sig glittrande i solen, en storlom vilade på vågorna och en havsörn drog snabbt förbi. På många håll var marken torr och sprucken, på andra ställen blommade redan blåklockor, ängskovall, klöver och nyponros. Vi hörde trastar, hämpling, gulsparv , grönfink och naturligtvis bofink och lövsångare.
  Efter fikat uppe på Solhöjden – för den som vill finns caféet Klevens Loge – for vi vidare till Girabäcken, vandrade utmed bäckravinen och lyssnade förgäves efter mindre flugsnappare. Rödhake och gärdsmyg var det däremot gott om.
  I äppellunden mellan Gränna och Röttle överraskade en näktergal oss, men någon rosenfink hittade vi inte. Några av oss hade turen att höra kärrsångare och se steglits på ett gärde i Röttle.
  Vi som sedan fortsatte via Siringe till Landsjön konstaterade att det var tyst, öronbedövande tyst. Inga nattsångare, ingen kornknarr, ingenting . Beror det kanske på att all vall redan är slagen?
  Vi åkte hem nöjda med en fin kväll och med att ha lärt känna ännu en av Vätterbygdens pärlor.
  Margareta Andermo

 • Sven V Johansson

  Medtag fika…..naturligtvis!
  /Sven V

 • Sven V Johansson

  Välkomna till den traditionella vandringen i Stora Kärrs bokskog, Munkaskog och dammarna nu på söndag. Samling vid bokskogens parkering vid 195an, ca 500 m norr om Sjogarpsrondellen, kl 7:30. Beräknas pågå ca 2 1/2 timma.

 • Ulf Gotthardsson

  Klubbens resa till Vadehavet i Danmark/Tyskland (29 aug – 2 sep) blev ju väldigt snabbt fulltecknad, så vi beslutade att dubbla den så att alla ”reserver” också kan följa med. Alla som har anmält sig har alltså en plats – och totalt har vi plats för 16 personer i två bussar.

  Vi är nu 15 deltagare så vi har fortfarande en ledig plats. Vill du hänga med så anmäl dig till ulfgotthardsson@yahoo.se eller telefon 070 – 274 1948.

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>