Anslagstavlan

Här har vi en ny “Anslagstavla” som ni ser finns det en knapp för “Svara” detta är om man vill kommentera just detta inlägg och på så vis kan man få en sammanhängande kedja av inlägg (diskussion), samtidigt som den är i funktion som den gamla “Anslagstavlan”. Man behöver inte fylla i “webbplats” då det används vid bloggande. Jag tog mig friheten att klistra in ngr. av de senaste inläggen. Vi testar och se om detta kan fungera.

1 003 comments to Anslagstavlan

 • peter berglin

  när kommer programmet för 2018?

  HÅLL LINSERNA RENA
  PETER BERGLIN

 • Blomma

  Nu är Artlistan under fliken Listor på hemsidan uppdaterad t.o.m. 2016.12.31 med de fynd som finns publicerade i Fågelåret 2016. Även Fåglar i Småland /Milvus/ nr 3 2017 har blivit kontrolläst mot våra noteringar i klubbens fågelrapport samt i denna ARTLISTA. Kompletteringar tas tacksamt emot till min mailadress.

 • Margareta Andermo

  ÅDORNAS LUSSESKÅDNING 10/12

  Gryning vid Rocksjön. Det knarrar av nysnö under kängorna och lyser vitt från träd och buskar. Försiktigt kvittrar blåmes och talgoxe, en flock kajor bildar en klotrund boll mot himlen, kråkor och skator granskar oss. Vi stannar på Bäverbron – och där, kungsfiskaren pilsnabb över vattnet och bävern lugnt på väg in mot oss med en trädgren på släpp. Vi 11 skådare ler förtjusta mot varandra. Längre in i kanalen sträcker en rörhöna på benen, och ute på Rocksjön simmar sothöns och storskrakar. Snart har vi räknat in fyra, kanske fem bävrar och kungsfiskaren visar upp sig på nytt.

  Det är en fantastisk morgon, halvmånen skiner medan solen går upp och över oss flyger sju sjungande sångsvanar.

  Vi fortsätter utmed spängerna, möter gärdsmyg och koltrast, ser flockar med gråsiskor och en och annan grönsiska hänga i alens toppar på Kalmar udde, fiskmås över sjön, storskarv och en ung gråtrut.

  Glögg och pepparkakor smakar fint men gräsänderna och svanfamiljen som kommer simmande över sjön får klara sig utan. En domherre sjunger lite vemodigt och korpen ropar.

  26 arter noterar vi denna härliga morgon. Kan det bli bättre än så en decembermorgon i Jönköping?

  Margareta Andermo

  • Monica Engstrand

   Så vackert du skriver! Jag och alla andra som inte orkade kliva upp får verkligen ångra oss, för ni har uppenbarligen haft en helt underbar lusseskådning.

 • Gunnar Rosqvist

  Karl Gösta Perssons begravning

  Novemberdagen var vacker med sitt bleka solsken. Vi var ett trettiotal personer samlade i Huskvarna kyrka för att ta farväl av KG.

  Kistan var vacker, klassiskt enkel. Härlig, härlig i rosor klädd! Det var gripande att se Rut ta farväl av sin make. Liten, skör och böjd!

  Bara fyra hade anknytning till fågelklubben. Men det kändes rätt att få hedra KG:s livsgärning för naturen och fåglarna.

 • Erstadkärret den 17 november 2017

  Grävaren väntar nu på att kyla skall komma och göra marken
  hårdare så att den tänkta utforslingen av de uppgrävda schaktmassorna skall kunna ske.
  Och att inte därvidlag onödig förstörelse av hästarnas betesmarker sker.
  När man stå i det sydvästra hörnet och skådar nordväst ut över kärret, så ser man
  dels mängden uppgrävd schaktmassa och dels den stora uppgrävda “sjön”
  med två tydliga uppdämda öar.Till vänster skymtar då också
  grävaren och fågeltornet och till höger ser man den breda banken mot Vättern.
  I “sjön” kan man för dagen se mängden gräsänder plus ngn bläsand och fiskmåsar.
  Det blir en spännande fortsättning på allt detta..
  mvh Rüde

 • peter berglin

  SKÅDAR AFTER WORK, är någon sugen? Den 24nov är en fredag då samlas vi på Dirty Dick Saloon på Smedjegatan (nästan mittemot Friskis) kl 17:00 där vi får ett eget rum att husera i. Anmälan till mig endast via mail, peterberglin@comhem.se senast tisdag den 22/11. Kommer senare anmälan in så måste jag kolla med stället först innan jag kan säga ok. Välkomna !
  Peter Berglin

 • Björn

  I morse var det is inne i Stickelösaviken, så alla änder, sothöns, svanar och gäss ligger ute i sjön.

 • Blomma

  Föreningen öppnar för insamling till minne av Karl-Gösta Persson som gick bort 20 oktober. K-G, som han kallades, har under mer än 60 års tid lagt ner mycket arbete på fågelskydd och ringmärkningsarbete samt skänkt mycket glädje i fågelmarkerna. Din gåva kommer att oavkortat skickas till BirdLife Sverige eller till Ottenby fågelstation enl senare styrelsebeslut. Bidrag skickas till vårt bankgiro 5253-4757 ang K-G minne och ditt namn.

 • Margareta Andermo

  MED ÅDORNA PÅ ÖLAND
  Trots vädret blev weekenden med Ådorna på Öland den 20 – 22/10 på alla sätt givande. Det började bra på fredagen när vi strax innan skymningen hittade ägretthägern vid Bårbykärret och såg den lyfta, bländande vit och graciös.
  Vi bodde på Ottenby vandrarhem och njöt av vårt knytkalas som räckte gott hela helgen.
  Lördag morgon rustade vi oss mot regn och hård blåst och for till Gåssten vid Hammarby och letade efter berglärkan som tyvärr gäckade oss. Däremot hörde och såg vi oräkneliga vitkindade gäss och annan fågel som nästan oavbrutet sträckte över oss. Vi fortsatte till Norra Västerstadsviken och vandrade ut på Långbroudden, hade fina obsar av tre havsörnar och en blå kärrhök och skådade mängder av rastande fågel i viken, bl a knölsvan, bläsand, skedand, snatterand, tofsvipa, kärrsnäppa och annat.
  Vid Södra Udden var det mest intressanta vi hittade dvärgbeckasinerna, som fanns nära gömslet, liksom juvenila prutgäss, lugnt betande. Men där fanns också stora flockar med starar, rastande sothöns, knipor, tofsvipor, skrakar, och som överallt annars massor med kungsfåglar. Den brandkronade höll sig däremot undan.
  Vi sökte lä från vinden och prövade lyckan i Södra Lunden. Där hittade vi rödvingetrast i trasttågen, såg sparvhöken jaga, hörde rödhaken sjunga och gärdsmygen skvätta i snåren. Och medan vinden slet i trädtopparna intogs vi av den vila som skogen går in i när det blir höst och som förmedlas av färger, dofter, tystnad. Så vackert, så skönt!
  Söndagsförmiddagen var ännu blåsigare men regnet dröjde en bra bit in på förmiddagen. Vi for norrut på östsidan och stannade vid Stenåsabadet. Där fascinerades vi av hur ejderflock efter ejderflock pumpade förbi strax över de skummande vågkammarna. Sträcken längre upp bestod av främst vitkindad gås i oräkneliga mängder. Såg vi kanske 15 000 under helgen? Mer? Dessutom passerade bl a flockar av sjöorre och svärta.
  När regnet började ösa ner tog vi vår tillflykt till Naturbokhandeln. Sedan styrde vi hemåt, några av oss med ölandska kroppkakor i magen, några med sjävplockade pumpor i bagaget och alla lockade av de planer för framtida turer som vi hunnit fundera över.
  Den som vill hänga med Ådorna någon gång bör kolla in nästa klubbprogrammet.

  • Gunnar Rosqvist

   Vilken toppenbra resebeskrivning! Vilken inlevelse i texten! Jag nästan fryser och hör vinden när jag läser detta.

 • Nuläget vid Erstadkärret 22.9 2017
  Nu denna regniga eftermiddag har grävningen pågått i nästan 14 dagar. Längs Erstadkärrsbankens insida,kärrets södra del, har det grävts upp till 50 cm:s djup mellan den östra vassen med kaveldunskarpdam och till den västra vassen. Där har redan krickor,gräs- och bläsänder vågat sig till att rasta/födosöka. Sett från fågeltornsidan med den andra karpdammen rakt söderut från tornet det grävts upp likaledes mot den den yttre nu grävda och först nämnda delen.. Mot/Vid denna den andra karpdammen skall en “ö” bli till med massa som grävts upp.
  Vadare/piplärkor har hela tiden rapporterats från den ännu “intakta” delen mot den västra vassen, som numera ser ut som en regnig vadarstrand med viss växlighet. Piplärkor och fältsparvar,kråkfågel och rovfågel har hela också hela tiden funnits vid kärret.
  Kullarna med uppgrävd massa kommer alltså att bilda ö och fylla ut visst område inom kärret men också ge omkringliggande brukare möjlighet att hämta sig näringsrik extrajord till sina åkrar. Uppkörda spår och bankens utsida har jämnats ut och kommer att göras så.Ingen fara med det,kan jag tro.
  Det ser bra ut hittills och fortsätter också se bra ut.Foto kommer.

 • Hans Lööf

  Rapport Jönköpings fågelklubb exkursion till Ruppen den 16/9 2017
  Elva intresserade deltagare mötte upp trots tveksamt väder efter gårdagens myckna regn. Men det blev bra väder, vindstilla och efterhand uppklarning och solsken.
  Morgondimman lättade lagom till vi kom fram till Naturstationen vid sjön Ruppen. Vi startade med utsikten över sjön, men så här års är det ganska magert med fågelarter, gräsänder, knipa och storskarv. Årliga häckfåglar under sommaren är bl.a. fiskgjuse, lärkfalk, sångsvan, trana, fisktärna, gråtrut och enkelbeckasin.
  Sedan vidtog vandring i ”kyrkoreservatet”. En åldrig barrblandskog som fått stå opåverkad av modernt skogsbruk under lång tid. Däremot har ett flertal stormar satt sina spår, stor mängd av vindfällen kors och tvärs så den gamla vandringsleden var bitvis dåligt framkomlig. Skogsvandringen gav bl.a. kungsfågel, trädkrypare, svartmes, tofsmes, talltita och större hackspett. Utefter en solbelyst hyggeskant fick vi dagens överrakning, nämligen ett par av rödstjärt. Rödstjärten är en tropikflyttare och borde vara på väg till Afrika vid denna tid. Två deltagare i gruppen var botaniker så vi ägnade en del tid åt kärlväxter och mossor, bl.a. såg vi fröställning av knärot och ett flertal mossor och tickor som förekommer i gammal skog med vindfällor.
  Vid kafferasten vid naturstationens grillplats hann några av deltagare spana av sjön igen och ökade på med storlom, knipa och sångsvanar med sina ungar.
  Vid förflyttningen till norra sidan av Ruppen såg vi på nära håll en hona brun kärrhök.
  Nynäs naturreservat, 26 ha stort invigdes 2008 och består av lövblandskog med stort inslag av grov asp med underväxt av hassel. En östlig del består av kuperad blandskog som i gången tid utnyttjats som skogsbete och i reservatets skötselplan åter ska betas med nötkreatur. Här gick vi en kortare vandring runt i lövskogsdelen och fick både se och höra en av dagens målarter, nämligen nötkråka.
  Totalt såg vi 27 fågelarter inklusive målarterna svartmes, tofsmes och nötkråka. På hemresan åkte vi förbi Ruppens gård som i dag drivs extensivt med köttdjur, och Boarps by domineras av igenväxande lövängar.
  Den grunda fågelsjön Ruppen med sina två naturreservat har höga naturvärden och ligger samlat och är ett trevligt utflyktsmål. Tenhult 170917 Hans Lööf

 • Margareta Andermo

  GUIDNING I FÅGELTORNET VID ERSTAKÄRRET

  Det är skördefest på Visingsö lö -sö 16-17/9. Då finns det också möjlighet att få veta mer om flyttfåglar som just nu mellanlandar i Erstakärret på sin färd söderut. På torsdagen fanns där bl.a. småsnäppor, kärrsnäppor, större strandpipare och brushanar. Rüdiger Kasche och Åke Ankarberg står i fågeltornet och guidar besökare både lördag och söndag.
  Då kan man också se hur grävarbetet i kärret går. De senaste åren har Erstakärret drabbats svårt av torka med stora konsekvenser för fågellivet. Efter samråd mellan Jönköpings Fågelklubb och markägarna med länsstyrelsen som koordinator enades man om en avancerad grävning som ger större möjligheter att hålla kvar vattennivån och allt vad det innebär för fågellivet. Det arbetet pågår f n.
  Välkomna!
  Rüdiger Kasche/ red Margareta Andermo

 • Hans Lööf

  Utflykt till Ruppen 16/9. Avresa och tider se hemsidan.
  Planering enligt följande.
  Start med sjöskådning vid Ruppens naturstation och därefter vandring i gammal granskog söder om sjön, en slinga på ca 1,5 km med barrskogens mesar, svartmes, tofsmes och hackspettar som målarter. Vid återkomsten till naturstationen blir det kaffedags med möjlighet att grilla medhavd korv.
  Sedan blir det förflyttning till Nynäs naturreservat med lövblandskog och gammal grov asp. Vandringen går sedan i gammal blandskog som länge betats med nötkreatur. Skogen är inhägnad och skötselplanen är att skogen åter ska betas. Här bör vi ha stor möjlighet att höra nötkråka.
  Denna vandringsslinga är ca 2 km men möjlig att korta om så önskas.
  Beräknad hemkomst ca 13.00 alltefter ork och fågelrikedom.
  Välkomna Hans Lööf

 • Gunnar Rosqvist

  Vilken toppenhärlig resebeskrivning, Man bugar!

 • Monica Engstrand

  FÅGELEXKURSION TILL FALSTERBO
  Fredagen den 8 september for vi (10 skådare) iväg på årets klubbexkursion till Falsterbo. Vi åkte i en buss och en personbil från gamla OnOff-parkeringen på A6 17:30 och plockade upp 2 damer på vägen vid Shellmacken, Torsvik en stund senare. Ca 4 timmar tog färden inkl. en kort rast innan vi var framme i Höllviksstrand och de 3 stugor som Lennart bokat i god tid. Vi hann med en gemytlig stund utanför stugorna innan det var dags att säga god natt.
  På lördagsmorgonen klockan 05:45 rullade bilarna ut från stugområdet och fågelskådningen kunde börja. Tunga regndrypande moln avhöll tydligen mindre driftiga skådare från att ge sig ut, så vi var faktiskt först på parkeringen vid Nabben och kunde för första gången någonsin på detta ställe välja fritt var vi skulle parkera; vi tvekade en stund mellan en stor vattenpöl eller en lite torrare parkeringsficka. Gissa vad vi valde!
  Det blåste friskt rakt in från udden, så vi fick ta skydd bakom ett stort buskage och skåda i riktning mot fyren istället för ut mot havet, men det var ändå inget fel på humöret. Det var svårskådat pga blöta kikare och det var lite fågel i rörelse, så golfarna, som iklädda shorts (att jämföra med våra långkalsingar och fältbyxor) kämpade på den minst sagt våta banan och letade bollar i de nybildade sjöarna, var en välkommen underhållning.
  Nå, en del fågel sågs också, bl.a. hägrar och massor av skarvar, som likt svartklädda professorer stod sida vid sida ute på revet och skådade ut mot havet och funderade över livets mysterier. Vi såg bläsänder, krickor, gräsänder, någon skedand, ett par smådoppingar, fiskgjuse, kentsk tärna, myrspov, storspov, grönbena, gluttsnäppa, skärfläckor, havsörn, tornfalk och sparvhök plus en del gulärlor för att nämna några.
  Som de hårdskådare vi är, beslöt vi enhälligt, efter en våt och händelselös stund på Kolakullen, att prioritera ett kafébesök och en varm äppelbomb med utsökt vaniljsås framför att sitta och uggla på Ljungen.
  Därefter repade vi mod och åkte ut till Lilla Hammarnäs för att försöka hänga in en rapporterad ägretthäger. Det bestående minnet från denna exkursion blev hällregn, dyngblöta kläder och horder av knottstora insekter som tvingade oss att hålla andan medan vi passerade genom molnen.Ladusvalorna däremot gapade friskt! Humöret var trots allt fortfarande på topp för även om vi missade ägretten, kunde vi bland annat lägga till enkelbeckasin, vitkindade gäss och sånglärka till listan. Därefter återvände vi alla tacksamt till våra stugor för att torka och ladda för kvällens traditionella besök på Lotus House.
  Det var betydligt fler skådare ute i fält på söndagen, då molnen hade skingrats och vi fick uppleva en fin soluppgång på Nabben. Vi gladdes åt det fantastiska låga morgonljuset på fåglarna, där bland annat hägrar och en kustpipare stack ut.
  Den här dagen var det svårare att lämna Kolabacken, som bjudit på många bivråksobsar och många stora flockar med mindre korsnäbb. Lärkfalk hade också underhållit oss med sin fantastiska flygprecision och acceleration när byte skulle fångas. En småspov på greenen orsakade många oroliga utrop när golfbollarna studsade runt honom. Han hade inte vett att flytta sig förrän en rovis flög över. En lättnadens suck hördes från flera håll!
  Efter effektiv och rekordsnabb städning av stugorna kunde vi slutligen styra färden mot Ljungen och där var vi inte ensamma. Det var många som fick njuta av obsen av en stäpphökhane som flög lågt över Ljungen i en perfekt flyguppvisning. Även om vi varit med om bättre bivråksträck tidigare år, kunde vi inte klaga. Under ett par timmar kom de regelbundet sträckande och förundrade nöjda skådare.
  Tidig kväll var vi åter i Jönköping med 91 kryss i bagaget; alla nöjda och belåtna efter en väl genomförd exkursion.

  • Monica Engstrand

   Vi var 10 personer som åkte från Jönköping men Lennart Broman hämtades upp i Skåne, så vi blev 11.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>