Anslagstavlan

Här har vi en ny “Anslagstavla” som ni ser finns det en knapp för “Svara” detta är om man vill kommentera just detta inlägg och på så vis kan man få en sammanhängande kedja av inlägg (diskussion), samtidigt som den är i funktion som den gamla “Anslagstavlan”. Man behöver inte fylla i “webbplats” då det används vid bloggande. Jag tog mig friheten att klistra in ngr. av de senaste inläggen. Vi testar och se om detta kan fungera.

1 014 comments to Anslagstavlan

  • Visingsö-Erstadkärret Nuläge 16.4 2019

    Idag på förmiddagstid så har Länstyrelsens Pål Mernelius satt upp ett elstängesel modell mindre kring den östra vassen. Detta för att hästarna inte skall kunna gå in där och äta av vassen. Den östra vassen är dock under godtagbar tillväxt. Kärret är väl fyllt med vatten och bör klara viss torka på grund av förra årets fördjupningsarbeten. Öarna i kärrets “sjö” behöver dock nederbörd för att vegetationen där skall växa och locka bosättare till kärret.
    Omgivningen till Erstadkärret av strand,fält och skog visar dock också på behovet av riklig nederbörd. Stränderna är breda och fälten torra. I skogens marker och diken finns ännu något vatten men det behövs mycket av nederbörd för att det inte “skall bli som förra året”.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>