miflu

Jönköpings fågelklubb är en ideell förening med ett övergripande mål att främja kunskapen om fågelfaunan och skyddet av dess livsmiljöer i södra Vätterbyggden.
Klubben är ansluten till Riksföreningen Sveriges Ornitologiska Förening (SOF).

Jönköpings fågelklubb på facebook

Klubbprogrammet:

Jönköpings Fågelklubbs program för 2018
November

ALLHELGONARALLYT
3-4/11 LÖRDAG – SÖNDAG
En tävling mellan de olika fågelklubbarna i Småland. Den klubb som ser flest arter vinner rallyt.
Alla arter registreras av medlemmarna var för sig i Artportalen. På vår hemsida sammanställs observationerna, där det också finns listor på arter vi sett och inte sett till arter som kan vara möjliga att se. Klicka på Rallyt -18 på hemsidan.

KLUBBMÖTE
20/11 TISDAG
Bildvisning, program kommer senare. Se hemsidan för mer information.
Samling: Studiefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, Jönköping kl 18.00
Ansvarig: Styrelsen

December

ÅDORNAS LUSSESKÅDNING
9/12 SÖNDAG
Ådornas lusseskådning med glögg och pepparkakor. Samling: ICA Maxi parkeringen, bredvid återvinningscentralen kl 08.00
Ansvarig: Inga-Maj Filipsson Tel 070-839 79 43

ANNANDAGSVANDRING VID LANDSJÖN
26/12 ONSDAG, ANNANDAG JUL
Klubbens traditionella vandring vid Landsjön
Samling: Fältstationen Landsjön kl 10.00
Ansvarig: Magnus Blom Tel 076-119 80 30

Vädret över Jönköping

Vädret Jönköping

counter for wordpress

Uppdaterat

180201 - Fenologilistan för 2017
180109 - Klubbprogrammet för 2018
170329 - Ny lokalinfo, Veda våtmark, tackar Toni för informationen.
Länk
160510 - Länk till Rrk-Jönköpings nya hemsida!
Länk
150128 - Program för 2015
150120 - Listuppdatering, artlistor o fenologilistor
Artlistor
141027 - Lagt in en karta över Rocksjöområdet vid info om lokal

Vadarhelgen fre-söndag 27-29.7 2018

 

Blodmåne och ett rikligt antal intressanta fågelupplevelser förnöjde klubbens traditionella vadarhelg detta år 2018. Ett år som även på Visingsö varit fyllt med större torka och mindre regn än “vanliga” år. Vädret kompletterades under lördageftermiddagen med några rejäla åskskurar. Om detta sedan bidrog till en utökning av antalet fåglar, eller ökad känsla av välbefinnande kan ju diskuteras. Dags/Natttemperaturerna har mestadels hållit sig över 20 grader.
Dagarna har fyllts med trevliga observationer och utbyte av många erfarenheter . Många av deltagarna har också som vanligt tältat vid Sandudden, med allt vad det innebär.

På artlistan, ännu ej komplett dock synlig på Artportalen kan bl.a noteras att svarttärna, mosnäppa, sandlöpare, myrspov,kustsnäppa,spovsnäppa m.fl. har setts eller hörts. Vidare att ett flertal av våra vid kärret och Borgaviken ruggande,dock snart flygga, gäss har setts och att man fortfarande kunde höra många sånglärkor,svarthätta,trädgårdssångare…..

Deltagarna kunde också möta befintliga kullar av och alternativt flygga ungar av under året i kärret häckande storskrake,vitkindad gås,gravand, vattenrall,rörsångare,tofsvipa,strandskata(trolig),mindre strandpipare(trolig), sånglärka(mycket trolig).

Erstadkärrets egen förändring , grundat på de senaste årens grävningar och justeringar av kärrets “utseende” upplevdes och uttrycktes av deltagarna som ngt positivt och är ju en utveckling som fortsätter.

Vid pennan

Rüdiger Kasche klart nöjd deltagare

2 comments to Vadarhelgen fre-söndag 27-29.7 2018

  • Firstly, it’s not intended to be taken seriously.

  • Lillian Silfverduk

    För andra året i rad har vi genomfört Vadarhelgen på Visingsö. Så mycket vi lärt oss av erfarna skådare som generöst delade med sig av allt som fanns att skåda. Gemenskapen på kvällarna och fina samtal därtill. Ett stort tack till alla som var där.
    Lillian och Yvonne -klart nöjda deltagare

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>